Tonen i "Piraten"

Naturligvis kan "Piraten"s Folk nogenlunde overbyde "Politiken", naar de rigtig strænge sig an. I al Fald er nedenstaaende "Artikel" dog maaske endnu en Kjende stærkere, end hvad "Politiken" daglig bringer. Bertel Elmgaard har i "Mbl." [Morgenbladet] deltaget med et Par Artikler i Debatten om de "Bønder", Zola har skildret i sin Roman "Jord", og som efter Brandesianernes Mening er omtrent den eneste ægte Skildring af Bønder, Literaturen ejer. "Piraten"s Artikel i denne Anledning lyder Ord til andet:

Et Ord til Bertel Elmgaard

Idiot.