Kunstnerprotest mod Hitler-Olympiaden

Fra Kulturkampen, 1935:

Den 12. september meddeltes det i dagspressen, at der samtidig med Olympiaden i Berlin 1936 vil blive afholdt en kunstkonkurrence omfattende musik, digtning, malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur. I den danske censurkomité sidder billedhuggeren Johannes Bjerg, maleren professor Axel Jørgensen og arkitekten professor Edvard Thomsen. Musikerne indsender deres værker til komponisten Louis Glass, Dansk komponistforening, mens digterværkerne udvælges af en komité udpeget af den danske forfatterforening.

I den anledning henvendte landsforeningen "Frisindet Kulturkamp" sig til en række danske kunstnere med opfordring om at underskrive en protestskrivelse. Denne protest, som findes aftrykt nedenfor, offentliggjordes derefter i dagspressen den 25. september med de navne, der indtil da havde underskrevet. For imidlertid at give protesten saa stor vægt som muligt, har "Frisindet Kulturkamp" ladet den trykke og sende ud til et endnu større antal danske malere, billedhuggere, arkitekter, komponister og forfattere for at bede om deres tilslutning. Den trykte protestskrivelse vil kunne faas hos hr. Arne Petersen, Richsvej 108, København F., til hvem ogsaa tilslutning bør meddeles.

Kunstnernes protest:

"I anledning af, at der er oprettet en dansk censurkomité til den kunstkonkurrence, der afholdes i tilslutning til Olympiaden 1936 i Berlin, ønsker vi at udtale:

Det er nazismens alvorlige program at bekæmpe internationale synspunkter til fordel for en overbetonet nationalisme og en uvidenskabelig og hadefuld raceteori. Det er derfor usømmeligt, at den nu appellerer til det samarbejde, den til daglig bekæmper, og stiller sig i spidsen for et stævne, som efter sin aand skulde være tegn paa en almindelig ligelig og fredelig kappestrid mellem nationer og racer.

Vi udtrykker derfor vores beklagelse af, at danske kunstnere har villet indtræde i censurkomitéen, og vi opfordrer skribenter, malere, billedhuggere, arkitekter og musikere til at tilslutte sig denne protest".

Protesten er indtil videre underskrevet af følgende:

Kjeld Abell, Knuth Becker, Poul la Cour, Otto Gelsted, Harald Herdal, Eline Hoffmann, Kai Hoffmann, Hans Kirk, Erling Kristensen, Bertel Budtz-Müller, Henri Nathansen, Martin Andersen Nexø, Henrik Pontoppidan og Johannes Weltzer.

Ib Andersen, Hans Bendix, Axel Bentzen, Ebba Carstensen, Ludvig Find, Sikker Hansen, Hjort-Nielsen, Carl Jensen, Karl Larsen, Niels Lergaard, Mogens Lorentzen, V. Lundstrøm, Albert Naur, professor Julius Paulsen, Axel Salto, Niels Skovgaard, Jens Søndergaard, Jørgen Thomsen, Arne Ungermann og Preben Willmann.

Adam Fischer, Anker Hoffmann, Hugo Liisberg, Astrid Noack og Sigurjon Olafsson.

Edvard Heiberg, B. Helweg-Møller, Poul Henningsen, Tyge Hvass, Arne Jacobsen, Viggo Sten Møller, Sven Risom og Chr. Tillisch.

Bernhard Christensen, Finn Høffding, Hermann D. Koppel, Otto Mortensen, Børge Roger Henrichsen, Hugo Seligmann og Rudolph Simonsen.

(Redigeret af et udvalg. Ansvarsh. Anna Westergaard.)

 
[1] Morten Sebber har venligst gjort redaktionen opmærksom på denne protestskrivelse. tilbage