Henrik Pontoppidan til Elias Bredsdorff
Sendt fra Holmegårdsvej. 9. juni 1933

vi har unddraget os Aktionen

9d Juni 33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. stud.mag. E. Bredsdorff!

Det gør mig ondt, at De et Par Gange har søgt mig forgæves; men jeg er i denne Tid vanskelig at træffe.

Hvad det tilsendte Opråb angår, da går jeg aldrig ind for noget, jeg ikke har personlig Viden om1 men kun kender fra Avisernes i Almindelighed højst upålidelige Omtale. Desuden: om det også er rigtigt, hvad der meddeles om den Hårdhed, hvormed Tysklands Antifascister i Øjeblikket behandles, så er det jo kun den Skæbne, de selv havde tiltænkt deres Modstandere og 2 måske også havde nået at give dem, dersom disse ikke var kommen dem i Forkøbet med deres Revolte og i Stedet for en "rød Front" havde skabt en national, der altid vil vise sig at være den stærkeste. Hvor der kæmpes, er det ikke mindst Beslutsomheden, der bærer Sejren hjem; sådan også her. Og hvorfor skal vi danske altid melde os til Ambulancen, når vi har unddraget os Aktionen?

Forfølgelsen af de tyske Jøder er derimod oprørende. Men disse Folks ublodige Kamp for Existensen bør ikke sammenblandes med de andres.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

03/03/14/FB
 
[1] jf. Georg Brandes i Forklaring og Forsvar, København 1872, s. 53:

(…) jeg udtaler mig ikke offentlig om Gjenstande, som jeg ikke har sat mig ind i.

tilbage