Dines Pontoppidan

Af Henrik Pontoppidans far findes på netstedet følgende tekster:

  1. Reise til Sydamerica
  2. Tanker i Fritimer, 1834
  3. Dit Figentræ er gaaet ud, 1878