Bønder og Zola'ske Bønder.*)

*) Nægtet Optagelse i "Politiken". K. K.

Der staar en Anmeldelse af min sidste Bog "Rydningsmænd" i "Politiken" for Fredag. Her hedder det blandt andet: "Personerne er urimeligt lidt Mennesker. – – – – Hr. Kristofersen skulde læse "Jord" – det vilde han have stor Nytte af."

Hvoraf véd nu den Herre, der har skrevet Anmeldelsen, dette?

Man bruger flere Aar – blandt de bedste i sit Liv – til at erhverve sig Kjendskab til Forhold og Mennesker, som danner Forholdene, og saa føler man en Dag, at man véd det, man vil vide, og lægger sin Erfaring frem for de andre i en oprigtig følt Skildring.

Saa gaar der en Flok Mennesker omkring i en stor By og driver fra Kafé til Kafé og har ikke mere Kjendskab til de Ting, der ligger udenom Byens bedre Strøg, end, hvad de fik gjennem Bøger. Disse Herrer staar frem og fortæller ham, der skildrede, hvad han kjendte, at det ikke er sandt. De véd bedre, hvorledes norske Bønder tænker, taler og handler, end Hr. Kristofersen, der har levet blandt dem og set dem i alle deres Forhold.

Han har ikke skildret som Zola – altsaa har han skildret usandt.

Det er sandt, jeg har ikke skildret Bønder, hvis hele Tanke og Liv gaar op i Hor, Vold, Løgn, Bedrag af alle Slags, for jeg kjender ikke slige Bønder. Jeg kjender dem, som ikke faar Tid til det Slags Liv og den Slags Tanker, dem, som Kampen for at vinde Brød ud af Ur og Myr har staalsat til sædeligt Alvor, og dem skildrer jeg. Og om der steg en Latterstorm mod mig, saa alt Stukket i Kjøbenhavn dirred – jeg har bare dette ene Svar: Jeg kjender slige Bønder, og de skal redde os!

Kristofer Kristofersen