Frederiks portræt af Henrik

Henrik Pontoppidan

en bold ungersvend, født i Danmarks tobakrigeste egn (Fredericia) d. 24. juli 1857. Han er høj, bredskuldret, af stærk legemsbygning, lidt kalveknæet, men ellers uden anden legemslyde og endelig – lad mig ikke glemme det – en lille mave. Han er "Valhal's" dirigent, hvilket embede han har beklædt hele sæsonen. Hans yndlingsstudium er astronomi (NB ikke "gastronomi") og naturlære med dertilhørende kryderi: Kemi. Da "Valhal" nok kan betragtes som en lille stat, har den også sit overhoved (dirigenten); men P. holder vist ej af en konstitutionel forfatning, hvorimod han, lig østens barbariske fyrster, søger at regjere despotisk og uindskrænket. Dette kan "de frie Valhaliensere" ej tåle! Han har holdt en del foredrag mest videnskabelige, men uagtet de ej ere>den slags ej er så meget yndet>yndede af medlemmerne, ere de dog blevne fulgte med opmærksomhed, på grund af den livlighed, hvormed de ere blevne fortalte, og ofte har P. ført os fra denne syndige jord op til stjærnerne og været en trolig fører for os deroppe (NB. i fantasien foretages hele rejsen), ere vi så blevne hjemsøgt af hjemve, har han ført os tilbage med lynets hurtighed! I det hele taget er P. godt begavet og forstår også at bruge sin begavelse; men helst anvender han den, ligesom de fleste, på skolen uvedkommende sager. Han er ej god at hamle op med i diskusjoner, thi han er af naturen påståelig i høj grad og vedbliver hårdnakket at forsvare sin mening, selv om han har uret. P.[s] Heftighed og hidsighed overskrider ofte alle grænser. Han er ikke fri for at være en smule sværmerisk, men det har ikke noget at sige! Som kammerat er han venlig, uegennyttig og en fyr, der, når han har penge på lommen, i godt lag siger "lad stryge" uden betænkning. Han er en ynder |sideskift| af drikkevarer og går gærne med til højtidelige sammenkomster, hvor det går ud på at drikke; ti P. drikker godt – tænk blot "en halv flaske extrakt" stikker han ud i et drag uden at ånde! Han er ikke fri for at være en smule "fritænker", og er derfor til vederstyggelighed for den lille mand "Nøsse", der korser sig, hver gang P. viser sig! Han ynder alt, hvad der hedder "sjov og grin" og opfordrer stadig til at gøre "spænd og spark for 4β [skillings–tegnet]. Han er som sagt "en lystig fætter", der ikke kjender til frygtsomhed, men besidder et rosværdigt mod, og kniber det, er han ikke bange for at gå på – og ve da den der kommer til at gøre nærmere bekjendtskab med hans næver, ti P. "langer" nogle "no'en go' no'en" ud. Han er en ridder mod det smukke køn. Dog går hans ridderlighed ikke så vidt, som den burde; ti han behandler ikke de mindre smukke damer fuldt så elskværdigt, som de smukkere ditto; ti en ridder bør behandle alle kvinder, smukke eller stygge, på samme måde. Men: "errare humanum est" (at fejle er menneskeligt), og P. er trods alle sine småfejl og menneskelige skrøbeligheder et "godt" menneske. Det underligste af H.P.[s] karakter har jeg gjemt tilsidst, men det er også noget af det mest underlige. Det er en bizar blanding af munterhed og melankoli, der meget ofte overvælder ham. I denne sidste tilstand er han ofte hypokondristisk og meget mørk og ordknap mod andre og elsker mest ensomhed og stilhed. Er denne melankoli igjen forbi, da er han munter og venlig og deltager da gærne i kammeraternes sammenkomster. Han er meget lidenskabelig, men forstår dog at [rettet af fremmed hånd til: og kan ikke rigtig godt] holde sine lidenskaber i tømme. P. er en stor og ivrig mathematiker og interesserer sig meget for mathematik, hvorimod han hader tysk og fransk grammatik og ønsker som de fleste skolen "pokker i vold". Han tåler ikke godt at modsiges og er ligesom Olsen, hvad jeg hos ham har glemt at omtale, undertiden meget tvetydig i sine ord, dog er dette blot blandt kammerater. –––––––––––
Summa! Summarum! Pontoppidan er en rigtig gemytlig selskabsbroder og "Valhalienser", og hvad mere er: en rigtig trofast fyr i venskab, ej udygtig til alvorlig dåd. [med anden hånd1:] Senere skæbne=Ingeniør. Tog præliminæreksamen 1873 med 57 points.

[Underskrevet] Frederik Jakobsen.
p.t. kasserer.

 
[1] anden hånd: Denne må være efter 1881, det år "præliminæreksamen" inførtes til afløsning af "realeksamen", den rette betegnelse for hvad HP tog. tilbage