Max Klinger og Georg Brandes – Tillæg

Rettelsesliste til Klinger-Bibliographie

Korrektioner til Frank Zöllner og Thomas Pöpper: "Klinger-Bibliographie", i: Max Klinger. Wege zur Neubewertung, Schriften des Freundeskreises Max Klinger e. V., Leipzig 2008.

I afsnittet Studien, s. 256-306 bør tilføjes:

1878:Georg Brandes: Første artikel om Max Klinger, Dagbladet, Kristiania (idag Oslo), 27.04.1878, mangler.
1878:For Dagbladet, Kopenhagen: læs: Kristiania, Norwegen.
1885:Artiklen "Max Klinger" i Georg Brandes: Berlin som tysk Rigshovedstad, Erindringer fra et femaarigt Ophold, København, 1885, mangler. Bærer datoen 2. Maj 1880. Forsynet med stålstik udført af xylograf F. Hendriksen efter "Dritte Zukunft". Praktisk taget identisk med teksten i Ude og Hjemme, 1881.
1887:Artiklen "Max Klinger" i Georg Brandes: Moderne Geister, Frankfurt a/M 1887, s.57-72, mangler. Se herom note 4. I denne publikation dateres den tyske version af artiklen til 1882, hvilket har givet anledning til mange fejlagtige angivelser i litteraturen. Det kan endnu ikke oplyses, om Brandes vitterligt har publiceret en tysk oversættelse i 1882.
1907:Artiklen "Max Klinger" i Georg Brandes: Samlede Skrifter, VII, 1901, til s. 690, mangler. Denne artikel består af den næsten ubearbejdede afhandling fra Ude og Hjemme (se note 2), med meget væsentlige senere bidrag, dateret 1897 og 1900. Hermed afsluttes rækken af Georg Brandes' artikler om Max Klinger, skrevet i dennes levetid. Denne artikel er tilgængelig i digitaliseret form i Arkiv for Dansk Litteratur.
 Til Zöllner og Pöppers bibliografis afsnit: Publikationen, illustriert von Max Klinger, s. 256, bør tilføjes: Festschrift zur Eröffnung des Museumgebäudes. Berlin (1881). – Det kan oplyses, at Den Kongelige Kobberstiksamling i København ejer et eksemplar af denne publikation, der har tilhørt kunsthistorikeren Emil Hannover, og som er erhvervet fra dennes dødsbo. Værket er forsynet med Emil Hannovers ekslibris. Se: Vilhelm Slomann (Red.): Fortegnelse over Emil Hannovers efterladte Bogsamling, København 1923, kat. nr. 52.

Fortegnelse over 16 skitser fra mappen "Weg der Befleckung"

Mappen befinder sig i Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, København.
Inventarnumre: Ti 115 g, lille, 1973-318 til 1973-333.
Ved erhvervelsen var tegningerne indlagt i mappe, beklædt med brunt lærred. Bladene var opklæbet enkeltvis, eller parvis, med nummeret 503 i blyant for neden til venstre.
Proveniens: Arne Bruun Rasmussen, 1973, Auktion 299, kat. nr. 116.

 Inv.nr.
1973-
 
1.318 Betegnet med pen og brunt blæk over blyant: "Weg / der / Befleckung". Derover med blyant "Tintenfass". – På bagsiden påskrevet eller betegnet med bly for neden til venstre: "13".
Øverst et bord, hvorpå en beholder af glas til blæk. Blækket strømmer over bordet, ned over putti, der leger, sidder og står i vinranker. Bag indskriften "Weg der Befleckung" anes en putto (der står og skriver på en væg?).
2.319 Betegnet "Stärken Sie sich!". Ikke betegnet med nummer.
En mand, måske en gejstlig, iklædt overtøj (mørk frakke eller jakke), sidder i en sofa. Han har hvidt skæg, er flintskaldet og har hvidt, noget strittende hår over ørerne. Manden er ifærd med at spise et æg (for at styrke sig til samleje?). Ved hans højre side (til venstre i tegningen) ses en ophængt boghylde, med to rækker bøger, der står væltet omkring.
3.320(?) Betegnet Er hat sich gestärckt! Ikke betegnet med nummer.
Et (udtømt?) æg. – På bagsiden: lille Amorfigur omfavnes af Psyche (person med sommerfuglevinger). Til højre i billedet en nøgen kvinde. Over hende, således at hendes person næsten er dækket, ses en mandsfigur. Han bærer bowlerhat, skjorte, men hans bagdel er nøgen, og bukserne hænger nede om benene. Manden dækker sine genitalier med hænderne.
4.321 Ikke betegnet med titel. Betegnet for oven til højre "No 3".
Ung pige sætter amorin på døren. Hun sidder på kanten af en seng, ved dens ben en natpotte. Hun bærer stribede strømper (som tegn på utugt?). Til højre derfor samme figur, siddende på natpotte. Derunder en række af fire amoriner, der sidder på potte, set bagfra eller fra siden. Derunder to fremstillinger af amoriner, der holdes frem af en kvinde. Tre fremstillinger af en ung kvinde, der til højre er påklædt, men med strømper i ål, i de to øvrige tegninger er ifærd med at klæde sig af.
5.322(?) Betegnet for oven til venstre for midten med pen og brunt blæk: "Daneben!!!". Antagelig hentyder denne titel til afbrudt samleje. Betegnet for oven til højre "No 8". På bagsiden betegnet "9" med blyant.
Kvindefigur af de lavere klasser (en noget udtjent tjenestepige?), på sokker, står ved siden af en seng, med et lagen. Med lim er der smurt en plet på tegningen, der kan illudere sæd. Pigen betragter måske sporene efter sit herskabs erotiske bedrifter? Jeg forestiller mig, at det er en tjenestepige, som ser resultatet af herskabets sex. Hendes hænder viser, at hun er vant til groft arbejde. I den uredte seng uordentligt sengetøj.
6.323 Betegnet "Daneben !!!" og "No 10" (der har oprindelig stået et andet, nu ulæseligt tal).
Tegningen er delt på midten, således at den gengiver to forskellige værelser, delt af en væg. Til venstre bor en ung mand, med kruset hår, der indrammer hans ansigt som en hjelm. På bagsiden af et maleri, der står på et staffeli, ses signaturen "M. K. / Leipzig". Den unge mand er Max Klinger. Han sidder oprejst i en seng, med blottet, erigeret lem. "Daneben !!!", i det andet rum, ser man et kopulerende par i en seng, der ligesom Klingers står helt op ad den adskillende væg. Denne seng er ved at bryde sammen. Manden ligger øverst, man ser en kvinde med nathue (?). Sengen er for lille til parrets aktiviteter, og et bord, hvorpå der står en glasflaske og et glas, er ved at vælte. Denne manøvre er vel endnu et eksempel på "Weg der Befleckung".
Marit Lange: "Max Klinger och Norge", i: En glömd relation, Waldemarsudde 1998 (se note 2), anfører en passus i et brev fra Krohg: "Jeg var förresten i Leipzig under julen" (s. 303). Denne rejse kan være foretaget med Klinger, og december 1877 derfor være en mulig datering for tegningen.
7.324 Betegnet "Blocksbergscene", Denne påskrift er formodentlig skandinavisk, og kunne indikere, at tegningen har været en del af de grupper af tegninger, der frembragtes i Hungerthurm, medens Christian Krohg og andre norske kunstnere havde nære relationer til Max Klinger. Om man også skal forestille sig, at nogle af tegningerne kan være af andre hænder, lades foreløbig usagt. Betegnet for oven til højre: "No 9". På bagsiden betegnet "12".
En heks, iklædt kostume fra Klingers tid, med kosten mellem knæene, har trukket kjolen op over den nøgne bagdel. Med hænderne trækker hun sine baller fra hinanden. Bag hende en satyr, med bukkeben, der har grebet sit lem (som ikke vises i tegningen), parat til at penetrere kvinden bagfra. Aner man et jødisk udseende i denne mandsfigur? Den tilsyneladende blonde kvinde er iført sutter, og tilhører samfundets lavere lag. Hendes påklædning er noget derangeret, måske som tøj, der har været på bal.
8.325 Ikke betegnet med titel, ikke nummereret.
Pige og faun under en palme. I tegningens midte en palme, til venstre derfor en ung pige med hovedtøj og kroppen dækket af et lagenlignende gevandt, som hun holder knyttet over brysterne. Hun ser venligt til en hende konverserende faun eller satyr med bukkeben.
På bagsiden en meget løs skitse af en nøgen ung kvinde, der ligger ned, på maven.
9.326 Ikke betegnet med titel. Betegnet for oven til højre "13" (eller No 13?)
En elefant med et stort lem, der med løftet bagben urinerer på et træs stamme. Nederst: elefant, med en stor fækalie i enden, som den er på vej til at lade falde.
10.327 Ikke betegnet med titel. Betegnet for oven til højre "No 12".
Elefant, set bagfra. En hund er ifærd med at snuse til dens kønsdele. Derunder en utydelig, udraderet scene, hvor man aner en siddende kvindeskikkelse til venstre for elefanten; måske en stående mandsskikkelse til højre.
11.328 Betegnet med blyant: "Mädchen willst denn gar net, gar net / Kikekerikiki". Betegnet for neden i midten med bly "Phantasia" og "Max".
Samme mandsperson som i inv. 1973-329, den Max Klinger-lignende figur. Han breder armene ud i opgivende afmagt. I frakke og med bowlerhat. Til højre ses en kvinde på en seng, med blottet overkrop, halvt stående, med stort, delvist løsthængende hår, den højre hånd dækker hendes køn, uden at denne gestus er decideret utugtig. Hun holder derved sammen på et klæde, der dækker hendes underkrop og det nederste af ryggen.
12.329 Ikke betegnet med titel. På det oprindelige karton bar denne tegning påskriften "Selbstporträt". Således markeret i Kobberstiksamlingens arkivalske oplysninger. På bagsiden betegnet "5".
Til højre en mand med sommerfuglevinger. På hovedet bærer han en bowlerhat med lignende, små vinger. Ansigtet er næsten tilgroet af hår og skæg. Manden er iført frakke og kravat. På hælene ses også sommerfuglevinger.
Til højre ses en kvinde i en særk, der rider på en flyvende drage. Hun har opsat hår, og hendes dragt lader beskueren ane det ene bryst, mens det andet er frit. I sin højre hånd holder hun en rulleskøjte.
Tegningen synes at have forbindelse med "Handske"-suiten.
13.330 Ikke betegnet med titel.
Af Kobberstiksamlingen betegnet "Studieblad med figurkomposition", men det er ikke umiddelbart til at afgøre, om det drejer sig om en sammenhængende komposition eller sammenbragte figurer.
Yderst til højre ses to unge nøgne kvinder, hvoraf den venstre har armene om halsen på den højre. Synes tegnet efter naturen; to modeller måske? Den ene af kvinderne har pandehår, hvilket kan være et tegn på lav socialstatus, i retning af prostitutionen. Ved siden af kvinderne en nøgen, siddende mand, der læner sig tilbage. Han er noget oppe i årene, og ansigtet har et let satyragtigt præg. Disse figurer er tegnet med pen. Bag dem tre (?) meget skitseagtigt anlagte figurer, hvoraf to hoveder er trukket op med pen: måske en ung mand, hvis ansigt nærmer sig mod en hvilende, ung kvindes. Hendes øjne er lukkede. Yderst til højre et hoved af en ældre mand med skæg.
Forekommer ikke umiddelbart at have forbindelse med de øvrige tegninger, men bærer på bagsiden tallet "1".
14.331(?) Betegnet – hier / Sie liegt noch und schläft und träumt von mich" (mich er rettet fra mir!).
Man ser en sovende kvinde, i aftentøj (?), med en natpotte (et gennemgående "Befleckungs"-tema) og små broderede sko foran sengen. Hun bærer et slags hårsmykke, og er dækket af en af de store, tunge dyner, der så ofte ses i Klingers soveværelse- og drømmescener, men man kan se hendes ben. Pigens mund er let åben, men hendes udtryk er ikke decideret utugtigt. Hendes hovede hviler på to store puder – som igen ofte ses i Klingers senge. I baggrunden en genstand ophængt på en væg, som tilsyneladende er identisk med den, der ses i tegningen og raderingen "Ängste" fra "Handskesuiten", der også har fyldigt sengetøj.
På bagsiden, ifølge Kobberstiksamlingens angivelser, betegnet "2".
15.332 Ikke betegnet med titel. Ikke nummereret.
Man ser en dør, betegnet Toilette für Damen. En lille pige, set bagfra, med sin dukke i sin venstre arm, kan ikke nå håndtaget. Tager man seriens "Befleckungs"-tema i betragtning, må man antage, at den lille pige, der ikke kan komme på toilettet, ender med at tisse i bukserne.
16.333 Ikke betegnet med titel. Ikke nummereret.
Nøgen kvinde, lille og uskøn, af proletarisk udseende, med pandehår og perle i sit venstre øre. Kun den øverste del af denne fremstilling er gået over med brunt blæk. Kobberstiksamlingens beskrivelse: "Et brunt aftryk lægger sig skråt fra venstre ind over personens underben". Det er ikke tydeligt, om dette "aftryk" er bevidst plantet over tegningen, men det minder påfaldende om brun afføring.
På bagsiden fem større og mindre studier af hoveder. De tre mandshoveder med tykt hår kan være Max Klinger. Det mest gennemarbejdede mandshoved har meget tykt hår, overskæg og hageskæg. Det er vanskeligt at se, om det er den samme person i de tre skitser. Derudover et satyr- eller faunlignende hoved, måske efter gips? Et meget løst skitseret kvindehoved tegnet med pen.
18. januar 2010 [???2011]

Breve fra Max Klinger

Breve fra Max Klinger til Georg Brandes (KB, Brandes Arkivet):

 • Udaterede: 3 stykker
 • 3. juli 1880
 • 3. november 1880
 • 29. marts 1881
 • 27. juni 1881
 • 14. juli 1881
 • 4. december 1882
 • 22. maj 1883
 • 11. juni 1883
 • 1. september 1883
 • 13. maj 1884
 • 18. december 1884
 • 2. marts 1885
 • 12. december 1897
 • 14. juli 1901
 • 27. januar 1904

Kuverter til disse breve er ikke bevaret.

Af disse breve er tre medtaget i H.W. Singer: Briefe von Max Klinger aus den Jahren 1874 -1919. Leipzig 1924: brevene af 3. november 1880 (gengivet s. 26), 13. maj 1884 (geng. s. 37), 18. december 1884 (geng. s. 44). Herefter citeret som Singer.

Andre breve:

To breve fra Max Klinger til xylograf F. Hendriksen dateret 20. maj 1881 og 22. august 1881. (KB, NkS 4649, quarto). (Se note 45).

Brev fra Max Klinger, Paris Impasse du Maine 9. 27. Juni 1885. Angiveligt til Gustav Philipsen (således ifølge KB), men betegnet med overskriften "Verehrte Frau" (antagelig Gerda Brandes) og omhandlende G.B. (KB, NkS 4462, quarto)

Brev fra Max Klinger til ubekendt. Uden sammenhæng med Georg Brandes, købt som autograf. Omhandler breve fra Laforgue, som er forsvundet ved udlån til ukendt i Bruxelles. Klinger erindrer ikke længere, hvem han har lånt disse breve til. (KB, Palsbo Cc.)

Breve fra Christian Krohg til Georg Brandes (KB, Brandes Arkivet)