B. Bjørnsons Fødselsdag

Som Svar paa en Fødselsdagshilsen fra Rigsdagens Venstre, hvori Hr. Bjørnson takkes for "trofast Kærlighed til Danmarks Folk og for hjærtelig Deltagelse i dets Kamp for Frihed og Ret" har Fødselsdagsbarnet igaar sendt følgende forstaaende Tak:

Til
Hr. Statsrevisor Høgsbro, Folketingets Formand!

Af alle de hilsener, som indløb til mig paa min 55-aarige fødselsdag, er selvfølgelig den fra den danske rigsdags venstre den ærefuldeste og gir mig en kær lejlighed til den udtalelse, at jeg efter min rejse gænnem landet ser anderledes på dansk politik. I kampen for flertallets ræt til selvstyre har I bag eder værdens mest oplyste bønder i jævnt velvære, og bag disse igæn deres ungdom i stigende og erobrende åndssamfund. Så kan kampen tages med ro; dens udfald er givet.

Den gærning, som kaldte mig til Danmark, er for mig bleven den glæderigeste i mit liv. Jeg har prøvt at gøre et stykke af den hjæmmenes politik, som står bag al kamp om magt, og uden hvilken denne vilde være meningsløs. Det har ikke undgåt min opmærksomhet, at I ikke har villet hentyde hertil; – måske, hvis sædelighedssagen nævntes, kunde det danske venstrefolks kårne mæn ikke længere optræde samlede.

For hilsenen ber jeg hr. formanden aflægge min inderlig tak.

I ærbødighed
Bjørnst. Bjørnson.