Den indre Fred

Den indre Fred afhænger altid af Mennesket selv; Mennesket behøver for at være lykkelig i egentlig Forstand intet andet end den, og behøver, for at komme i Besiddelse af den, kun sig selv.