velgørende Friskhed

Pontoppidan, Henrik, f. i Fredericia 24. Juli 1857; gik i Skole i Randers og studerede Polyteknik i Kbhvn. Som ganske ungt Menneske foretog han en Fodvandring gennem Tyskland til Svejts; han slog sig igennem som farende Svend, iagttog og opfattede baade hurtigt og skarpt og samlede derved rige Indtryk og Erfaringer. Senere foretog han nye Rejser i Italien, Tyskland og Østrig; 1881 udkom hans første Novellesamling, "Stækkede Vinger", der vakte fortjent Opmærksomhed, efterfulgt af "Sandinge Menighed" og "Landsbybilleder" (1883), "Unge Elskov" (1885), "Kronjyder og Molboer" og "Mimoser" (1886), "Fra Hytterne" og "Isbjørnen" (1887), "Spøgelser" og "Fra Vestfyn" (1888), "Skyer" (1889)1, "Folkelivsskildringer" (1888-90), "Muld" med Fortsættelsen "Det forjættede Land" (1892), "Den gamle Adam" og "Nattevagt" (1894), "Dommens Dag" (1895), "Højsangen"2 (1896). Hans Arbejder udmærke sig gennemgaaende ved en velgørende Friskhed og vise os en begavet Digternatur i stadig og glædelig Udvikling. I Foraarsmånederne 1897 var P. en flittig og velset Gæst i Dagbladet "Politiken"s Spalter. (Portr.).

 
[1] (1889): Skyer udkom i 1890. tilbage
[2] Højsangen: titlens forkerte form har artiklen fælles med Nordisk Conversationslexicon. tilbage
[3] formentlig Allers illustrerede Konversations-Leksikon, redigeret af George Lütken (6 bind, 1892-99; ny udgave 1906 ff.). (HLNs note 17.7.2012). tilbage