Hakon Børresen

Chr. Geisler

Kompositioner over Pontoppidan-tekster.

1920 Sønderjylland

1937 Fædrelandssang (En Kæmpegrav ...)