Enkelte retskrivningsafvigelser

1. komma foran infinitivs-at
2. komma foran "men"
3. afvigende ortografi