Problemer under debat

"Problemer under debat"

Udtrykket stammer fra Georg Brandes indledningsforlæsning på Københavns Universitet i 1871: "det at en Litteratur lever viser sig i, at den sætter Problemer under Debat".