Pontoppidans poetik

Når Pontoppidan udtaler sig om sin kunst, tyer han ofte til sammenligninger med andre kunstarter: billedkunsten især, men også musikken.

Eksempler:

Mellem forfatteren (in casu Dostojevskij eller Kinck) og en billedhuggers arbejde med blokken. Se Arv og Gæld, s. 43.