Men

En prosahistorisk undersøgelse

Dette er en kun påbegyndt undersøgelse der skal belyse forekomsten, hos Henrik Pontoppidan og andre samtidige forfattere, af leddanneren1 men

Af Flemming Behrendt

Årstal tekst Men-forekomster hos Pontoppidan og andre
Pontoppidan
Andre
Total Men ; men , men – men men men total Total Men ; men , men – men men men total
1905 BHH 103/5,8 59/3,5 16/1,0 14/0,8 1/0,05 13/3 44/3              
[1] leddanner: ordet er hentet hos Aage Hansen der i Moderne Dansk III, Sprogbeskrivelse, 1967, bruger denne betegnelse i stedet for "bindeord". Om men skriver han:

Men er den direkte modsætning til og og betegner altså uoverensstemmelse, modsætning i forhold til det foregående, eller at der nu meddeles noget afvigende, indskrænkende eller uventet, usædvanligt, eller (mere følelsesbetonet) at man finder noget mærkeligt, forunderligt eller betænkeligt, beklageligt, heldigt eller uheldigt osv., uden eksplicit modsætning til det foregående (altså gående ind på interjektionernes område). Disse sidste anvendelser findes især i mundtlig fortælling og i skriftlig ffortællersprog der søger at lægge sig op ad det mundtlige (...)

tilbage