Flyttedag

I Pontoppidans tid var der officiel "flyttedag" for lejere og tjenestefolk to gange om året: den 3. tirsdag i april (eller torsdag efter påske) og 3. tirsdag i oktober.