Bibelcitater

(se også Katekismus)

i "Et Endeligt" (1881):

om nu ogsaa Verden virkelig var skabt saa "saare godt"

Det indirekte citat fra 1. Mos. 1,31 ligger nærmest på Chr. Lindbergs oversættelse:

Og Gud saae alt, hvad han havde gjort, og se, det var saare godt ...

mens den autoriserede oversættelse fra 1819 til 1931 lyder:

 

i brev til Axel Lundegård 3.11.1893:

det er ikke Mennesket godt at være alene

Det er helt Pontoppidans egen version. Ellers lyder den i 1. Mos. 2,18:
1817: "det er ikke godt, at Mennesket er for sig alene"
Lindberg 1866: "Det er ikke godt, at Mennesket er ene"
1871: do.
1931: Det er ikke godt for Mennesket at være ene."
1992: "Der er ikke godt, at mennesket er alene."

grandtantens bibelcitater i De Dødes Rige:
1) "De som saa med Taarer skal høste med Glæde" (A I, s. 214)
2) "Der staar skrevet: Dine Synder skal hjemsøges paa dine Børn” (ss)
3) "Ske din Vilje!" (A I, s. 236)
4) "Hævnen hører mig til, siger Herren" (A II, s.136)

det bibelske Under med de fem Tusinde Mennesker, der mættedes af fem Brød og to små Fisk.

Kirken og dens Mænd 1914

Det hedder jo, at der er større Glæde i Himlen over én Synder, der omvender sig, end over nioghalvfems, som ikke har Omvendelse behov1.

Flensborg Avis 27. 11. 1930

Det hedder hos Matthæus: "Ingen sætter en Lap af uvalket Stof på en gammel Klædning."2

Flensborg Avis 27. 11. 1930

(…) mens Tordenen rullede henover Tagene, sad jeg og frydede mig ved Vinduet i den Indbildning, at jeg som en af Noahs Sønner oplevede Syndfloden, bag en Glug i Arken.

Flensborg Avis 25. 2. 1932

[1] Glæde i Himlen: Luk. 15,7: "saaledes skal der være Glæde i Himmelen over een Synder, som omvender sig, mere end over ni og halvfensindsstyve Retfærdige, hvilke ikke have Omvendelse behov." (1819-oversættelsen; mens 1907-oversættelsen lyder: (...) som ikke trænge til Omvendelse.") tilbage
[2] Matthæus: 9,16: Ingen sætter en Lap af uvalket Klæde paa et gammelt Klædebon, thi Lappen river Klædebonnet itu (1907; 1819: Ingen sætter en Klud af nyt Klæde paa et gammelt Klædebon; thi Kluden river Noget fra Klædebonnet, og Hullet bliver værre.) 1948-oversættelsen bruger "Klædning". tilbage