Cl. Wilkens

Claudius Wilkens (1844-1929) var først filosof, men underviste tillige i sociologi, fra 1883 ved Københavns Universitet som docent. I 1881 udgav han Samfundslegemets Grundlove, den første danske sociologi, som Henrik Pontoppidan tilsyneladende lånte på Universitetsbiblioteket1. Han bog fra 1888, Æsthetik i Omrids, var baggrund for først en artikel over to numre i Tilskueren om Georg Brandes, dernæst for biografien af ham i Dansk Biografisk Lexikon, bd. II, 1898, hvor GB præsenteres som "Æsthetiker og Literaturhistoriker".

 
[1] Universitetsbibliotek: Ifølge låneprotokollen lånte "H. Pontoppidan" bogen 22. nov. 1881. tilbage