Swinburne

Algernon Charles Swinburne (1837-1909), engelsk "naturalistisk" lyriker. En af Georg Brandes' yndlingsdigtere. Han skrev første gang om ham hvornår? Man må spørge hvad der var Henrik Pontoppidans baggrund for i sin anmeldelse af Karl Gjellerups digtsamling Min Kjærlighedsbog fra 1889 af nægte denne adgang til Swinburnes "Domsbasuner". Holger Drachmann er måske bindeleddet – som også Pontoppidan gør opmærksom på i sin anmeldelse. Swinburne, Drachmann og Heine, dyrkede havet som det store frihedssymbol, Swinburne i Songs before Sunrise (1871). Selve læste Pontoppidan vist ikke engelsk, men han kan have mødt nogle Swinburne-digte i dansk oversættelse hos Niels Møller i dennes samling Efteraar (1888).

Hans "tunge Skjaldesprog" har virket på Gjellerup, skriver Vilh. i sin litteraturhistorie (bd. IV, s.823) som Georg Brandes i <em>Hovestrømninger ???