Matthias Hans Rosenørn

(1814-1902) indenrigsminister og 1854-85 stiftamtmand i Randers hvor han var født. Udgav 1873-87 1. bind, "Forundersøgelser", af Grev Gert og Niels Ebbesøn; bd. 2 udkom 1901. De første tre hefter af bd. 1 lånte "J. Rohde" [= Johan Rohde?] 10. dec. 1879 på Universitetsbiblioteket. Var det ham, Rohde, der lærte Henrik Pontoppidan at låne bøger dèr?

Rosenørn udgav 1888 nogle Løsrevne Blade af Livsminder. I bogens helt overvejende politisk-historiske fremstilling (hvor en diskussion af Fr. VIIs karakter fylder meget) , kommer han kun stedvis ind på sin virksomhed i Randers, nævner bl.a. kongens besøg ved åbningfesten i Randers af "det første jydske Jernbanetogs Forbifart" 3. september 1862, efteråret før Pontoppidan-familiens ankomst til byen. Men sin omgang med denne familie nævner han ikke: ægteparret Rosenørn var middagsgæster i præstegården, og Dines Pontoppidan begravede i sept. 1878 Fru Rosenørn.