C.L.N. Mynster

Christian Ludvig Nicolai Mynster (1820-83) var søn af biskop J.P. Mynster (1775-1854). Fra sit barndomshjem havde han et godt kendskab til Adam Oehlenschläger, og hans brevudgave fra 1882, Mindeblade om Oehlenschläger og hans Kreds hjemme og ude var blandt de bøger Henrik Pontoppidan i et brev til Fr. Hegel ønskede sig fra Gyldendals katalog.

C.L.N. Mynster, teolog og æstetiker, udgiver og forfatter, var fra skoletiden ven med C. Hostrup, og det kan vel ikke udelukkes at Pontoppidan i sine højskoleår har truffet eller i hvert fald hørt om Mynster og fået interesse for hans brevudgave. Mynster led tidligt af en "sygelig melankoli" der gjorde ham skrøbelig.

Kilde: DBL3.