A.C. Larsen

A.C. Larsen (1840-1914) var født i Randers, hvor hans far var kateket 1835-55. Hans mor var født Øckenholt og svigerinde til skolebestyrerinde fru Ida Øckenholt (1816-93) der havde Pontoppidan som elev i pogeskolen.

Student i Pontoppidans fødeår, blev A.C. Larsen cand.theol. i 1862, var lærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn, indtil han i 1870 fik ansættelse ved Det Konglige Bibliotek hvor han forblev hele sin karriere som bibliotekar. Hans forfatterskab er en blanding af kommentarer til de bibelske skrifter og bidrag til aktuelle diskussioner om tro og viden og andre religiøse spørgsmål begyndende med Samvittighed og Videnskab (1865). Som "religiøs fritænker" må han have interesseret Pontoppidan, uden at vi har andet spor af personlig kontakt end de to bevarede breve. Mens Pontoppidan mest havde forbindelse til Studentersamfundet, var A.C. Larsen hele sit liv knyttet til Studenterforeningen (ledende senior i 1883). Hans personlige forfatterskab begyndte med Om Nadveren. Et offentligt Skriftemaal og Theologiske Smuler (1872) og fortsatte med bl.a. Breve til en Landsbypræst, Politik og Religion, Religion og Sædelighed og Fremtidens Religion (1887).