Brygger Jacobsen

Man tænke sig, at en amerikansk Milliardær fandt paa den Ide at tilbyde Italien eller Grækenland nogle hundrede Millioner Dollars til Genopførelse af Forums Templer og Paladser eller af Parthenon. Over hele Verden vilde der rejse sig et Rædselsskrig — undtagen maaske i Brygger Jacobsens København.

"En Julerejse", Illustreret Tidende, Nr. 20, 1911, side 425.

Der optræder i Pontoppidans to brygger Jacobsen'er, faderen J.C. og sønnen Carl. Men Pontoppidan kalder dem aldrig andet end "Brygger Jacobsen". Det kan føre til forvirring hos en nutidig læser.

Husk artiklen i Vilden 12.12.1896.