Rudolf Frimodt

Rudolf Frimodt

(1828-79), præst af indremissionsk observans. Blev fra 1861 den første præst uden for Københavns volde ved Skt. Johannes Kirken. Sognet havde i 1872, da Pontoppidan flyttede til Ravnsborg Tværgade, 40.000 indbyggere, og kirkegangen var alene af den grund kaotisk stor1. I Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. skriver P.G. Lindhardt:

En meget stor menighed fylkedes om hans forkyndelse der med brændende trosvidnesbyrd og personlig erfaring forenede friskhed og jævnhed i formen. I den socialistiske presse blev F. derimod udsat for voldsom kritik og altid fremstillet som borgerskabs og overklasses typiske gejstlige lakaj ; det hang sammen med at han efter ca. 1872 så det som en hovedopgave at bekæmpe socialismen (...)

Frimodt var på dette tidspunkt af helbredshensyn holdt op med at skrive sine prædikener ned, holdt dem blot efter en disposition2. Så Pontoppidans beskrivelse af hans prædikemåde kan vel passe.

 
[1] Harald Stein: Rudolpf Frimodt. Et Tidsbillede, Andet Oplag 1880, s. 73. tilbage
[2] Opus cit. s. 72-73. tilbage