N. Arboe Rasmussen

(1866-1944) var sognepræst i den danske kirke og vakte opsigt ved at erklære kirkens lære om Jesu fødsel for uhistorisk. Efter at han i 1910 havde holdt et foredrag om "Dogmekirken og Vejen frem", blev der indledt en undersøgelse mod ham, og han blev stillet for en provsteret, som frikendte ham. Ved landemodet i 1915 blev han dømt til embedsfortabelse, men blev frifundet af Højesteret i 1916. Han tog selv afsked i 1920 og blev ansat på Det Kongelige Bibliotek. I årenene 1913-15 var han medudgiver af Morten Pontoppidans tidsskrift Frit Vidnesbyrd. Henrik Pontoppidan kommenterer ham flere steder i Kirken og dens Mænd og nævner også hans sag i et brev til Georg Brandes af 16.2.1912.