Dedikation

Udateret dedikation "Til Skive Folkebibliotek / med Lykønskning til Jubilæet. Henrik Pontoppidan." i et eksemplar af Det forjættede Land, 6. udgave, 1920. Et sådant jubilæum fejredes med 50-året i 1928.

Det vilde blive en kummerlig Tilværelse for de fleste, dersom de skulde nøjes med, hvad der retfærdigt tilkommer dem. Som selve Livet skænkes os uden egen Fortjeneste, sådan lever vi fra Vuggen til Graven hovedsagelig af Kærlighedsgaver. De, der ikke vil erkende det, har aldrig virkelig levet.

Om citatet og dets historie se Flemming Behrendts artikel herom.