Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Svendborg. 2. oktober 1927

Deres Talent af subtil Art


2.10.27.
f.T. Svendborg

Kære Hr. Thrap-Meyer.

Jeg kan forsikre Dem om, at jeg ikke er mindre forbløffet end De over Resultatet af Deres Henvendelse til Aschehougs Forlag. Jeg begriber det ikke. Hr. Nygårds Afslag rokker dog naturligvis ikke min Overbevisning om Bogens1 Værd, endsige om Deres Forfatterevne i det hele taget. Det skal nok en Gang vise sig, at min Dom var rigtig. Men foreløbig må De vel slå Dem tiltåls med Konsulentens Bedømmelse og den yderst knebne Anerkendelse, der ligger i Forlagets Tilbud om at udgive Bogen i det kommende 2 År. Vi nærmer os jo Vinteren, og har allerede Bogmarkedets Larm om Ørene, så De kunde vist i hvert Tilfælde ikke have fået Bogen ud i År. At gøre Forsøget hos et dansk Forlag vilde på dette Tidspunkt være ganske omsonst. Her trykkes Bøgerne gerne i Løbet af Sommeren, og siden Gyldendals norske Forfattere drog til Oslo, vover vistnok intet dansk Forlag sig i Kast med en ny Konkurrence.

Den mere end kølige Modtagelse, De har fået hos Aschehoug, er mig i Grunden kun√ en Bekræftelse på, at Deres Talent er af en særegen subtil Art, som det ikke er enhver givet at få Øje på ved første Møde. At Forlag, 3 der bedømmer Bøger som en anden Salgsvare, vilde have visse Betænkeligheder, havde jeg derfor været forberedt på. Men Hr. Nygårds Forhold til Kinck – og også til flere danske Forfattere, f.Eks. Harry Søiberg – havde givet mig Indtrykket af en sjelden forstående og velvillig Mand, en Forlægger med Fremblik og Vovemod.

Som De ser, er jeg igen i Svendborg, og jeg kommer vist ikke til København før i Slutningen af Måneden eller Begyndelsen af Novb. I det hele er jeg for Tiden en Person, der ikke er let at træffe. Men De skal høre fra mig igen, når jeg er faldet til Ro et Sted.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bogen: Egoister, som udkom på forlaget Norsk Gyldendal i 1927. På samme forlag fulgte romantrilogiens to andre bind: Anakreons død (1928) og Over rimet vold (1929). tilbage