Henrik Pontoppidan til A. Thielsen
Sendt fra Hillerød. 24. april 1904

Sommerlejlighed på Deres Egn

24d. April 1904. Hillerød.

Hr. Forpagter Thielsen
Langebæk.

Gennem Hr. Professor Bauditz fik jeg forlængst at vide, med hvor stor Elskværdighed De havde sat Dem i Bevægelse for at hjælpe mig til en Sommerlejlighed på Deres Egn. Følgende Deres Råd averterede jeg i et af de lokale Blade1 og fik også en Del Billeter både fra Langebæk og Bakkebølle. Sidste Lørdag og Søndag var jeg så dernede2, men fandt ikke noget, der rigtig passede, og har nu lejet på en anden Kant3. Det havde været min Hensigt at aflægge 2 Dem et Besøg for personlig at sige Dem Tak for Deres venlige Opmærksomhed, men da jeg på Langebæk Station bogstavelig faldt over to velfyldte Vinkurve, hvorpå jeg fandt Deres Adresse, og da det var Søndag næste Dag, tilmed Konfirmationssøndag, frygtede jeg for at komme til Ulejlighed, idet jeg tænkte mig, at De skulde have Fremmede, måske endog stort Selskab.

Jeg må nu nøjes med at bringe Dem min Tak ved disse Linjer.

Deres ærbødigst forbundne

H. Pontoppidan.

 
[1] et af de lokale Blade: iflg. brev til Sophus Bauditz 25.3.1904 drejede det som om Vordingborg Dagblad. tilbage
[2] dernede: iflg. brev til Erik Henrichsen 7.11.1905 besøgte HP bl.a. Hans Mortensen i Langebæk hos hvem EH ferierede den flg. sommer. tilbage
[3] en anden Kant: HP opholdt sig fra ??? i ???. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage