Henrik Pontoppidan til Hakon Stangerup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Chl. 2. august 1937

Deres Retledning og varme Forsvar

2.8.37 Holmegårdsvej 2
Chl.

Hr. Dr. phil. Hakon Stangerup!

Vil De modtage min oprigtige Tak for den store og vægtige Artikel, hvormed De hædrede mig på min Fødselsdag forleden. Jeg kan ikke tro andet, end at den Artikel vil kunne bidrage væsenlig til at udrydde en Del af de Misforståelser om mig og mine Bestræbelser, som endnu stadig er i Omløb blandt Folk. Jeg vèd naturligvis godt, at jeg ikke selv er helt uden Skyld i de manges Desorientering overfor så meget i mit Forfatterskab; men det er jo kun en Grund mere for mig til at være Dem forbunden for Deres Retledning og varme Forsvar. Derfor har jegdet√ også gjort mig ondt, at jeg på Grund af et Ildebefindende, fremkaldt af de senere Dages stærke Hede, først nu kan bringe Dem min Tak. Jeg har en Gang – jeg husker ikke hvor – sammenlignet Alderdommen med Lotteriets 6t Trækning, når de fleste Gevinster forlængst er udtrukne og væsenlig kun Nitterne er tilbage. Denne altfor pessimistiske Udtalelse vedkender jeg [mig] ikke mere. Der var mig 2 således til min 80 Års Fødselsdag forbeholdt mere end èn glædelig Overraskelse, og med Deres Artikel tilfaldt der mig en virkelig stor Gevinst.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage