Henrik Pontoppidan til Helge Sommer
4. februar 1922

Livsførelse / Theorier

4d Febr. 22.

Hr. Kand. Helge Sommer!

Det gør mig ondt, at jeg er nødt til at besvare Studentersamfundets elskværdige Anmodning med et Afslag. En pinefuld Sygdom (Trigeminus-Neuralgius), har i de senere År tvunget mig til at forsage al offenlig Optræden, endogså af Selskabelighed. Hav mig derfor undskyldt.

Jeg takker Dem for Hilsenen fra Rathenau, hvem De altså kender personlig. Han er jo en interessant og betydelig Mand, hvis Virksomhed og hele Livsførelse blot synes at harmonere mindre godt med hans Theorier1. Jeg ser, at han nu er bleven Tysklands Udenrigsminister. En Sadelmager som Rigets øverste Repræsentant, en udøbt Jøde som dets Udenrigsminister! Gamle Bismarck kan i disse Dage næppe ligge helt rolig i sin Grav.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Livsførelse ... Teorier: jf.

Walter Rathenau hadde i sin tid sendt [HP] sine böker: Zur Mechanik des Geistes [1913], Von kommenden Dingen [1917], – og Pontoppidan hadde, idet han takket, tituleret ham "Herrn Schriftsteller". – Rathenau levet efter Pontoppidans mening ikke i overensstemmelse med det han lærte, for han foretrakk titelen: Generaldirektor.

Dina Lea: "Henrik Pontoppidans Minne", 1951 (duplikeret manuskript). tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage