Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 21. marts 1943

ikke udenfor siden Jul


21/3 43.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Søjberg!

Jeg fik forleden en kærkommen Hilsen fra Dem gennem Carl Dumreicher, der besøgte mig i Anledning af et gammelt Gruppebillede, som Biblioteket havde fået sendt mellem andet Opryd fra et Dødsbo. Det formentes at være et pontoppidansk Familjebillede, og at jeg måske kunde give Oplysning om de enkelte Personer.

Det glædede mig at høre, at De nu var rask 2 efter en Vinter med megen Sygdom. Jeg håber da snart at få Lejlighed til at se både Dem og Deres Hustru herude; men også for mig har Vinteren været vanskelig. Trods det usædvanlige Vejr har jeg ikke været udenfor mine Stuer siden Jul.

På snarlig Gensyn altså!

Deres hengivne
Harry Søiberg