Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 1. august 1942

denne skrækkelige Tid


1ste Avg. 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Harry Søiberg!

De og Fru Helene har sikkert undret Dem over, at jeg ikke tidligere har kvitteret og takket for Deres elskværdige Fødselsdagsbreve til mig. Men jeg har virkelig haft en Del at gøre i Anledning af den Fødselsdag, der ikke gik helt så ubemærket hen som jeg havde ventet og ønsket. Endog Kongen sendte mig en telegrafisk Hilsen. Jeg veed ikke, om Aviserne måske har meddelt det. Men jeg har i hvert Fald Pligt at meddele det til Forfatterforeningens Formand, synes jeg. Gennem vor fælles Bekendt i Udenrigsministeriet, Holger Bernild1, har jeg desuden modtaget nogle svenske og norske Blade i Anledning af Fødselsdagen; men det kan næppe interessere Dem at kende Indholdet af dem: altså stop!

Endelig i de sidste Dage har Sommeren skinnet over Landet; det var virkelig også på 2 Tide. De har vel næsten på Skagen (ligesom min Familje i Rørvig) været nødt til at lægge i Kakkelovnen i Juli Måned. Det er drøje Betingelser, især fordi Brændselet efter Sigende bliver knapt til Vinter. Hav det nu alligevel godt, kære Søiberg og Deres hele Familje, Frue og Børn. Vi har det alle behov at få lidt gode Dage i denne skrækkelige Tid. Jeg oplever vel næppe at se den sluttet; men De derimod og Deres Nærmeste kan have meget godt i Vente, og det kommer også nok. Det ønskes oprigtigt af

Deres gamle Ven
Henrik Pontoppidan

 
[1] Holger Bernild: (1878-1956), redaktør af Nordsjællands Venstreblad i Hillerød 1905-32, sekretær i udenrigsministeriets pressebureau 1932-48. Medstifter af Det radikale Venstre 1905. tilbage