Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 3. august 1940

al denne Galskab


3die Avg. 40.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Harry Søiberg og Fru Helene!

De har vistnok undret Dem over min lange Tavshed og at jeg slet ikke har gengældt de forskellige Venligheder, De begge har vist mig denne Sommer både ved Brev og Telegram. Men Tiden og dens Begivenheder slår En uvilkårligt med Stumhed. Man véd ikke, hvad man skal tænke om al denne Galskab og undgår helst at tale om den. Man vil jo nødigt belemre andre med sin Tristhed. Jeg har desuden ikke været ganske rask 2 i den senere Tid men skrantet en Del. Nu vil jeg dog ikke opsætte længere at bringe Dem begge min Tak for Deres Fødselsdagshilsen1. Vær overbevist om, at den glædede mig. Alligevel må jeg bede Dem tage til Takke med disse fattige Linjer, der er et Håndtryk og intet mere. Når jeg bliver raskere og måske får mit Humør igen, skal jeg atter lade høre fra mig.

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan

 
[1] Fødselsdagshilsen: kendes ikke; men det har antagelig været det omtalte telegram. tilbage