Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
22. december 1926

den Lykke Deres Bog har gjort

22.12.26.

Kære Søiberg!

På min Kones Vegne takker jeg Dem mange Gange for den venlige Blomsterhilsen, De sendte hende forleden. Hun er desværre ikke selv i Stand til at skrive. Der var et Par Dage, da jeg frygtede det værste. Det ser dog ud, som om hun igen skal rette sig lidt, så jeg måske endnu får Lov til at beholde hende en lille Tid; men da hun lider meget, er det måske slet ikke rigtigt at ønske det.

De er nu igen på Skagen, og De er vendt tilbage dertil som Triumfator. 2 Det undrer mig lidt, at Deres Forlægger ikke har gjort mere ud af den Lykke, som Deres Bog har gjort hos Kritiken, f. Eks. hos Poul Levin i "Tilskueren". Jeg er ganske vist ingen Ynder af den gængse Reklameren med Udklip af Aviskritiker; men under Julesalgets øredøvende Markskrigeri må der sikkert Trompeter til for at få Kunderne i Tale.

Vi sender Dem, Fru Lene og Deres Børn mange Hilsner og gode Juleønsker.

Deres hengivne Ven
Henrik Pontoppidan