Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
22. april 1926

Evne til Basketag

22.4.26.

Kære Søiberg!

Hjertelig Tak til Dem og Deres Frue for venlig Deltagelse.

Ja, det var et hårdt Slag; og det ramte så meget stærkere, som vi var ganske uforberedte. For et Årstid siden blev min Søn syg af en slem Gigtfeber; men vi troede ham nu udenfor al Fare. For ikke at skræmme os har han fortiet, at hans Hjerte havde taget Skade – som det ikke sjelden sker ved den Sygdom. Men måske er Døden også kommen overraskende for ham selv. Derom veed vi foreløbig intet.

De kendte ham jo, og har vist 2 et Indtryk af, hvor prægtig han var i alle Forhold – som Bror og Ven, og ikke mindst som Søn. Dertil en Herkules i sin Virksomhed, i Besiddelse af en Evne til Basketag, der gjorde Indtryk selv på Amerikanerne. I flere af Byerne i N-Carolina har han efterladt et Værk, som længe vil bevare hans Navn derovre.

Også Steffen har været alvorlig syg (af Malaria). Han har ligget på et Hospital i Rio; men igår kom der Telegram derovrefra, som meldte, at det nu går godt fremad. Så ham får vi forhåbenlig Lov at beholde – indtil videre.

3 I min Kones Tilstand er der ingen Forandring, i hvert Fald ikke til det bedre, så det har i alle Måder været en tung Tid for os. – De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan