Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
31. december 1919

Deres store Roman

31.12.19.

Kære Søiberg!

Inden Året går ud, blot et Par Linjer for at takke Dem for Deres Julekort1 med den smukke Familjegruppe. Jeg glæder mig til at se Dem i det nye År, som forhåbenlig skal bringe os Freden og – mellem 2 andet godt – Slutningen på Deres store Roman, som så mange glæder sig til. Bliver det sidste Bind de to foregående lig, har De gjort et Arbejde, der vil stå igennem Tiderne.

De hjerteligste Hilsner og bedste Ønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Julekort: ikke bevaret. tilbage