Henrik Pontoppidan til Erik Skram
28. december 1889

lovet mig andet Steds hen

Pileallé 7.
28/12 89.

Kjære Skram!

Undskyld dette sene Svar på Deres venlige Indbydelse; men da jeg ikke længer kommer på "Børstidendes" Kontor1, fik jeg først Deres Brev2 i Morges. Desværre er jeg forhindret fra at komme til Dem, da jeg har lovet mig andet Steds hen. Men De skal have Tak, fordi De vilde have mig.

Venlige Hilsner til Deres Frue og Dem selv.

Deres
H.Pontoppidan

 
[1] ikke længer (...) på "Børstidendes" Kontor: ml. 14.12. og 11.1.1890 havde HP ingen artikel i Kjøbenhavns Børs-Tidende. tilbage
[2] Deres Brev: kendes ikke. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage