Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Rørvig. 30. juni 1932

frydet mit jyske Hjerte


30t Juni 32.
f.T. Rørvig
pr. Nykøbing Sj.

Kære Johan Skjoldborg!

Med stor Glæde modtog jeg Deres hjertelige Hilsen. Heller ikke jeg har naturligvis glemt vort vendsysselske Møde for mange År siden, og det har været mig et Savn, at jeg efter den Tid så sjelden har haft Lejlighed til at træffe Dem. For et År siden, da København festede for Dem1, lå jeg til Sengs med et brækket Ben og kunde kun på Afstand være med i Hyldesten, og nu, da jeg går ind i Oldingealderen, er Udsigten til et livligere Samkvem i Fremtiden jo desværre ikke stor. Så vidt jeg véd, kommer De kun sjelden til København, og jeg for mit Vedkommende er – ganske mod min Natur – bleven til et Stuemenneske, der kun med Vanskelighed 2 bevæger mig udenfor de vante Omgivelser. Men jeg vil nu alligevel udtale det Fødselsdagsønske, at jeg endnu en Gang skal have den Glæde at mødes med Dem og ved en god Flaske Vin mindes gamle Dage. Og sker det ikke, så tag nu her min Tak for Deres mangeårige Venskab og for det meget andet, hvormed De har frydet mit jyske Hjerte, frem for alt for Deres små Limfjordsfortællinger, som jeg stadig vender tilbage til og hver Gang bliver mig kærere.

Et hjerteligt Levvel fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] festede for Dem: en rådhusfest i anledning af Skjoldborgs 70-årsdag 27.4.1931. tilbage