Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Hillerød. 9. april 1903

vor Dreng er syg


9d April 1903.
Hillerød.

Kære Hr. Skjoldborg!

Mange Tak til Dem og Deres Frue, fordi De vilde se os; men vi kan desværre ikke komme, da vor Dreng er syg og vi heller ikke selv er rigtig transportable for Tiden. Kommer vi først vel over Forårsdårlighederne, vil det være os en Glæde en Dag at hilse på Dem.

Med en venlig Hilsen fra os begge

Deres
H. Pontoppidan