Henrik Pontoppidan til Johan Skjoldborg
Sendt fra Snertinge. 1. oktober 1902

en pålideligere Kolorit

1st Oktb. 1902. Snertinge.

Kære Hr. Skjoldborg!

Vil De gøre mig en Tjeneste?

I de første Scener af et lille Skuespil1, som jeg har i Trykken, optræder en vestjysk Kromand. Jeg gør slet√ ikke Fordring på at kunne træffe en sådan Persons Udtryksmåde, selv hvor jeg tror at kende hans Tanker. Alligevel vil jeg nødig lægge ham Ord i Munden, der er ligefrem umulige; derfor vilde jeg være Dem meget taknemlig, om De vilde ulejlige Dem med at kigge medfølgende Korrekturblade igennem og (helst ikke i selve Korrekturen) gøre en Bemærkning, hvor Ordene i Deres Øren lyder ligefrem falske, eller hvor et lidt√ andet Udtryk vilde kunne give en pålideligere Kolorit. De har jo på dette Punkt den fulde Sagkundskab, som jeg savner, og De vil ikke nægte mig denne lille kollegiale Håndsrækning. De veed, at jeg altid står til Tjeneste for Dem, om jeg ved Lejlighed skulde kunne 2 yde Gengæld.

Hvordan mon De lever? Nu forestår jo Flytning for Dem som for os. Hils Deres Hustru.

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan

De vil nok være god at tilbagesende mig Korrekturbladene såvidt muligt pr. omgående.

 
[1] Skuespil: De vilde Fugle. tilbage