Henrik Pontoppidan til Ingeborg Maria Sick
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. november 1930

Skønliteratur med religiøs Tendens

Charlottenlund
24. Novb. 30.

Kære Frk. Sick!

Hvor det var smukt af Dem, at De endnu havde mig i Erindring, skønt vi aldrig mere ses. Deres Bog1 skal være min Julelæsning, og jeg er sikker på, at jeg vil få Glæde af den. Jeg holder mig ellers gerne borte fra Skønliteratur med religiøs Tendens. Jeg skyr den som en Jøde skyr al Billeddyrkelse. Frygter den desuden på Grund af den ubehagelige Afsmag af Farisæisme, som man 2 sjelden undgår ved den Art Læsning. Men med Dem er det en anden Sag. Om også Tonen i Deres Bøger undertiden kan være mig lidt for højstemt, – Følelsen er altid ægte, kvindelig dyb og stærk, derfor gribende.

En hjertelig Tak for Tilsendelsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: antagelig Bibel-Land (1930). tilbage