Henrik Pontoppidan til Andreas Schou
Sendt fra Hjørlunde By. 18. maj 1884

vort Mellemværende tilfredsstillet

Hjørlunde By
pr. Slangerup
Søndag d. 18de Maj
1884.

Hr. Forlagsboghdl. Andr. Schou!

Jeg har herved den Fornøjelse at sende Dem ét Tusinde og otte Kroner. Efter Deres Opgjørelse skulde vort Mellemværende beløbe sig til 1014 Kr, men dette må bero på en Misforståelse, idet én af de Bøger, der er opført, nemlig "Nyt Norsk Tidsskrift, 1882", efter en endnu opbevaret Regning, dateret 31d Decb. 1882 og beløbende sig til 42 Kr 90 Øre alt for længst er betalt til Regningens Udsteder: Hr. Andr. Schou’s Eftf..

Jeg håber, at De ved at eftersøge Sagen, vil komme til samme Resultat, og at De således ved at kvittere for den førstnævnte og hermed følgende Pengesum vil kunne tilføje, at hele vort Mellemværende hermed er tilfredsstillet.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan

P.S.[lodret i øverste venstre hjørne] Da Postkontoret i Dag er lukket, modtager De næppe Pengene, der er afsendt i særligt Brev, før på Tirsdag.