Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Svendborg. 16. januar 1928

Kræfterne svinder Dag for Dag


16 Jan. 28.
Højskolehjemmet
Svendborg.

Kære Ven!

Min Kone er ikke selv i Stand til at skrive og takke dig for det smukke Kunstværk, du så venligt sendte hende til Julen. Hun er for Tiden i det hele meget dårlig, og det bliver vist ikke bedre nogensinde. Hendes sidste Håb er, at hun kan komme hjem og dø i√ sin egen Stue; men heller ikke dette bliver hende vist forundt. Kræfterne svinder Dag for Dag; ofte har hun 2 vanskelig ved at gøre sig forståelig for mig, så svag er hun bleven nu.

Jeg har ventet så længe med at sende dig hendes Tak, fordi jeg håbede at kunne give et lysere Billede af Tlstanden. Men jeg skal ikke plage dig. Enhver har nok i sine Sorger og Bekymringer, især i vor Alder.

Hils din Hustru og dine Børn fra os begge.

Din hengivne Ven
Henrik P.