Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hillerød. 18. april 1905

"Sommeraften ved Kristianshavns Kanal"

Frederiksborg.
18d April 1905

Kære Ven!

Tak til dig og din Frue, fordi I vi se os engang i Påsken1; men jeg for min Del tør ikke godt tage bort, dersom Vejret er dårligt (og det er det jo som oftest i denne Tid), og derfor vil også de andre bede om at måtte have Fornøjelsen tilgode til en anden Gang. I har rimeligvis også Uro på jer i denne Tid, da I jo, som jeg hører, skal en Sviptur til Berlin. God Fornøjelse!

Og til Lykke med din nyeste Triumf! Det er nu snart lidt 2 vanskeligt at holde Tal på dine Sejre. Denne sidste glæder mig især; jeg har været bange for, at Galleriet (med Karl Madsen) skulde lade din Moders Portræt glide sig afhænde. Og det vilde have været skammeligt.

Men der er eet af dine Billeder iår, hvormed jeg slet ikke kan forlige mig, uden at jeg dog er i Stand til at forklare Grunden dertil. Det er det store "Sommeraften ved Kristianshavns Kanal" – Og det er dog vist et af dem, der mest beundres. Så Fejlen er rimeligvis min.

Vi sender alle Hilsen og beklager at vi ikke faar Jer at se i Påsken. nu håber vi på Pinsen.

Din hengivne
Henrik P.

 
[1] Påsken: påskedag var 23.4.1905. tilbage