Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Rørvig. 15. august 1897

din gamle Faders Død

Rørvig.
Søndag. [15.8.18971]

Kære Ven!

Tak fordi du mindedes os i Anledning af din gamle Faders Død2. Jeg véd, hvad du og din Familje mister i ham. Jeg havde jo selv lært ham at kende og forstod at skatte ham. Derfor gør det mig også ondt, at jeg nu ikke kan være med at følge ham til Jorden, da jeg først for få Dage siden er kommen tilbage her til Rørvig og ikke påny kan gøre så lang en Rejse.

Uventet kom din Faders Død vel 2 heller ikke for dig. – Godt var det vel endog, at han ikke kom til at ligge længere.

Bring nu din Moder og dine Søskende en Hilsen fra Antoinette og fra

din gamle Ven
Henrik P.

 
[1] jf. Herman Rohdes død. tilbage
[2] din gamle Faders Død: Hermann Peter Rohde døde 12.8.1897 i hjemmet Nyhavn 22, 70 år gl. Han blev begravet i familiegravstedet på Holmens kirkegård. tilbage