Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra København. 15. marts 1889

så kommer du nok, ikke sandt?

Fredag. [15.3.18891]

Kj. Rohde!

Maries Pige er bleven syg og hun beder dig derfor komme en anden Gang i Stedet for i Morgen. Men det vil gjøre hende ondt, dersom du nu, for denne Opsættelses Skyld, vil opgive Planen om en Aften med det snareste at besøge hende. Såsnart Pigen bliver rask, skriver jeg igjen til dig, og så kommer du nok, ikke sandt?

din
H. P.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Hr. Kunstmaler Johan Rohde / Nyhavn 22 / K."; poststemplet: "København" (ulæselig afsenderdato) og "K. / OMB 1 / 16 3 - 89" (modtagerdato). tilbage