Henrik Pontoppidan til Valdemar Rørdam
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 28. december 1940

Deres livsfrodige Pen


Julen 40.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund1

Kære Valdemar Rørdam!

Det var virkelig en stor Glæde for mig at modtage Hilsen2 fra Dem. Kun bedrøvede det mig, at den kom fra et Hospital, at De altså ikke var rask og måske endog måtte tilbringe Julen i Sengen. Jeg har ganske vist selv været Patient i længere Tid og i mere end en Måned ikke været udendørs; men Juleaften kunde jeg dog have Børn og Børnebørn omkring mig og pr. Telefon 2 komme i Forbindelse med mine (allerede ret talrige) Oldebørn. De øvrige Aftener i Julen har jeg underholdt mig med Deres "Holeby"3, som jeg takker hjerteligt for. Jeg beundrer Deres livsfrodige Pen, og det så meget mere som Blækket i min egen nu er ved at tørre ind.

Mine bedste Ønsker for Dem i det kommende År, frem for alt Sundhed og uformindsket Skaberkraft.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] med konvolut adresseret til: "Digteren / Hr. Valdemar Rørdam / f.T. Bispebjerg Hospital / K."; poststemplet: "Charlottenlund 28 Decb. 1940 1800". tilbage
[2] Hilsen: kendes ikke; med mindre der simpelthen er tale om bogen med en dedikation. tilbage
[3] Holeby: digtsamling, 1940. tilbage