Henrik Pontoppidan til Edith Rode
Sendt fra Snekkersten. 24. november 1913

ikke interviewe mig

Snekkersten.
24.11.13.

Kære Fru Edith Rode!

Det kan ikke være Deres alvorlige Mening, at De vil interviewe mig. Jeg vil altid være glad ved at træffe Dem, kun ikke som Journalist og med Fyldepen. Sidste Gang, jeg så' Dem, havde De et dejligt Barn på Armen og et Par lignende ved Siden af Dem, og i den Situation vil jeg helst bevare Erindringen om Dem indtil videre.

Iøvrigt Tak for Deres Hilsen og venlige Genhilsner herfra.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.