Henrik Pontoppidan til Karen Pontoppidan
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. april 1933

sidde for Swane endnu en Gang

 
22.4.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Karen!

Nu er du jo ikke mere et Fødselsdagsbarn1, men en jubilerende Frue2 […] Jeg har brudt mit Hoved med at finde på noget […] og jeg sender dig her en Visdomsbog, […] måske kan du dog i denne finde Anvisninger på et Par lækre Retter, […] Tag da min Lykønskning til Dagen. Og lad mig så ikke i denne Forbindelse glemme at fortælle dig, at jeg forleden havde Besøg af Sigurd Swane og lovede at ville sidde for ham endnu en Gang. […] På Tirsdag flytter Bispebjergsfamiljen3 til Østerbrogade 40, og så håber jeg, at din Mor endelig vil gøre Alvor af sit lovede Besøg herovre. […] hun vil træffe gamle Bekendte her, nemlig den Fru Palmqvist (og hendes Mand), som i sin Tid kom så meget til jer i Sundvænget4. De afløste d. 1st April den tidligere Viceværtinde her i Ejendommen, […]

Med mange Hilsener til din Mand og Familjen på Dommergården5.

Din hengivne
Morfar.

 
[1] Fødselsdagsbarn: Karen Marie f. Pontoppidan Schrøder, fyldte 25 år 24.4.1933. tilbage
[2] Frue: K. var 29.12.1932 blevet gift med dommerfuldmægtig i Horsens Aage Jeppesen. tilbage
[3] Bispebjergsfamiljen: Else og Einar Thomsen. tilbage
[4] Sundvænget: i 1929 boede Mette Marie Pontoppidan sammen med sin datter Johanne Krause i en villa Sundvænget 24, Charlottenlund. I november 1929 flyttede de til Horsens, hvor Richard Krause 1.11.1929 var tiltrådt som politimester. tilbage
[5] Familjen på Dommergården: Johanne og Richard Krause og Mette Marie Pontoppidan. tilbage