Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Strøby. 31. august 1890

et Par Ben at gå på

Strøby.
Søndag den 31te Avg 891.

Kære Hr. Philipsen!

Mit Håb om, at jeg hurtigt skulde komme til Kræfter, gik desværre ikke i Opfyldelse. Først i de sidste Dage har jeg igen kunnet tage fat og endda må jeg i Begyndelsen spare mig så meget som muligt. Jeg beder Dem derfor vente med Fortsættelsen af Manuskriptet indtil Slutningen af Ugen, til hvilken Tid der vil ankomme nogle Ark. Jeg véd jo godt, at De er utålmodig, og endnu bedre, at De har Grund til det. Og alligevel troer jeg ikke, det har skadet, at jeg har givet mig god Tid. Når blot Bogen bliver god, troer 2 jeg, at også De vil mene, at det har mindre at sige, om den udkommer det ene Halvår eller det næste. Jeg håber, at De alene af de få omarbejdede Kapitler, jeg har sendt, har fået det Indtryk, at Fortællingen nu har fået ganske anderledes Bund; den har fået, hvad den før manglede, et Par Ben at gå på fra det ene Kapitel til det andet, en rød Tråd, der knytter sig – eller hvorledes det nu er, det tekniske Udtryk lyder.

Såsnart jeg får Lov til at tage herfra, lægger jeg mig et eller andet Sted hen√ for intet andet at bestille end at fuldføre Bogen og i Ny og Næ skrive en Artikkel til "Børstidende". Dersom jeg – hvad jeg håber – ikke skal få noget Tilbagefald, må for min Skyld Sætningen gærne begynde en Gang i Oktober; jeg skal da nok holde en Sætter 3 i Ånde til Bogens Slutning.

Nu beder jeg Dem altså ikke være altfor utålmodig men stole på, at jeg gør, hvad jeg kan, for at få et tilfredsstillende Resultat.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

PS. Jeg kommer til at tænke på, at jeg lige så godt med det samme kan sende, hvad jeg har. Derfor følger hermed nogle Blade.

Jeg skal i Morgen ind til Lægen, men da jeg kun er i Byen fra Tog til Tog kan jeg ikke opsøge Dem.

 
[1] Den 31.8. var i 1889 en lørdag, men i 1890 en søndag. HP underskriver sig til og med det fjerde brev til GP "Henrik Pontoppidan", fra og med det flg. "H. Pontoppidan". Også håndskriften passer med 90, ligesom indholdet svært dårligt harmonerer med 89. Endelig er også andre breve på dette tidspunkt sendt fra Strøby, ligeledes med omtale af sygdom. tilbage